👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr i tiden - Min hembyggd

Skapad 2021-09-19 19:51 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med hemortens historia. Du ska få besöka ett gammalt klassrum, och då få uppleva hur en lektion för 100 årsedan har gått till. Glöm inte att tvätta öronen noga inför detta!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna jämföra livet förr och nu utifrån hemort, livet och skolan. 

Bedömning - vad och hur

Du ska:

-kunna göra någon jämförelse mellan livet förr och nu

-kunna göra jämförelser mellan skolan förr i tiden och nutid

-kunna berätta om kristendomen roll i skolan förr i tiden

-kunna berätta något om Slöinges historia

-vara delaktig i resonemang och diskussioner kring bilder från hemorten

-vara delaktig i samtal om texter från barnlitteratur, ramsor och sånger från förr i tiden

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer:

- gå en guidad tur i Slöinge samhälle

-lyssna på berättelser från förr

-se film från förr

-besöka museum

-intervjua äldre personer

-läsa gammal barnlitteratur

-skriva både för hand och digitalt

-kooperativa strukturer 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3