👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2021-09-20 10:13 i Enbacka skola Säter
Temaarbete om bondgården
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska Bild
Under början av höstterminen kommer vi att arbeta med ett tema om bondgården och ta reda på var maten kommer ifrån. Vi kommer arbeta med bondgårdens djur och arbetet på en gård. Vi kommer att läsa och skriva texter om djur, växter och maskiner som finns på bondgården. Vi kommer också prata om näringskedjor kopplade till bondgården, och jämför livet på bondgården nu och förr i tiden.

Innehåll

Syfte

Många barn har idag ingen naturlig koppling till de miljöer och de djur som förser oss med livsmedel och andra produkter. För att förstå hur vi alla har ett ansvar för att värna om miljö, natur, djur och växtlighet, samt förstå den viktiga samhällsfunktion djur- och jordbruket har, arbetar vi med detta tema om bondgården.

Innehåll

Hur bonden odlar och vilka maskiner som behövs i det dagliga arbetet på bondgården. Jämförelse med förr och nu

Bondgårdens odlingar. Sädesslagen vete, korn, råg och havre.

Bondgårdens djur: ko, gris, höns och får. Djurfamiljens namn, vad de äter, var de bor, hur de låter, hur de ser ut och vilka produkter man får från de olika djuren.

Matens väg "från jord till bord".

Vad man får av mjölken och hur man gör grädde, glass, yoghurt och ost.

 

Förmågor som tränas

Kommunikativ förmåga

Begreppslig förmåga

Analysförmåga

 

Arbetssätt

Vi ser på faktafilmer och läser faktatexter.

Vi jobbar med att skriva faktatexter i grupp och enskilt.  

Vi diskuterar och samtalar.

Vi dokumenterar genom att måla, rita, skapa och skriva.

Vi gör ett studiebesök på en bondgård i närheten som har mjölkkor.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

 • aktivt delta under lektionerna
 • läsa och skriva faktatexter
 • ha kännedom om de vanligaste bondgårdsdjuren
 • känna till enkla näringskedjor
 • känna till och kunna namnge våra 4 sädesslag och vad de används till
 • veta var vår mat kommer ifrån
 • redogöra för hur arbetet på våra bondgårdar har utvecklats

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3