👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gafsan kulturell identitet, motorik, skapande

Skapad 2021-09-20 11:38 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för sin egna kulturella identitet och såväl andras. Möjligheter ska ges att kunna uttrycka sig genom olika uttrycksformer.

Innehåll

Vart är vi (nuläge, syfte):

 Vi har en ny barngrupp och ett nytt arbetslag som inte hunnit upptäcka barnens intressen och frågor kring detta målkluster. Vi ska observera och lyssna in barnens intressen, frågor och nyfikenhet för att kunna ge rätt förutsättningar och undervisning.

 Vart ska vi(mål, vad vill vi se när vi arbetat med området):

 • Barnen ska få möjlighet att utveckla sin fantasi, nyfikenhet, kreativitet och känna lust till att utveckla sin skapandeförmåga. 
 • Barnen ska utveckla sin självkänsla, självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Utveckla sin förmåga att samarbeta, att fungera enskilt och i grupp
 • Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer
 • Barnen ska ges möjlighet att utveckla en förståelse för sin egen och andras kultur.

 

Hur gör vi (planering, genomförande, dokumentation och reflektion):

 • Vi ska introducera olika typer av material, redskap och kulturell inspiration som barnen ska använda i skapande
 • Vårt fokus är att skapa och göra saker tillsammans, för att stärka vi-känslan.
 • Vi erbjuder utomhusvistelse varje dag med både spontana och styrda aktiviteter. Inomhus sker dans och rörelse varje vecka.
 • Vi ska försöka ta tillvara på barnens frågor och tankar kring likheter och olikheter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18