👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik Lilla My

Skapad 2021-09-20 12:20 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
Motorik är något som finns och kommer naturligt i barnens lek. Vi vill utveckla motoriken , för att lärande och motorik går hand i hand.

Innehåll

Bakgrund


Motorik är något som finns och kommer naturligt i barnens lek. Vi vill utveckla motoriken, för att motorik och lärande går hand i hand. Barnen är ofta inte själva medvetna om att de tränar sin motorik och här kan vi pedagoger få in medvetenheten om motoriken på ett roligt och lustfyllt sätt. Motorikens har stor betydelse för inlärningen. Olika övningar vävs in för att ge barnen en bra motorisk grund att utvecklas från.

Syfte

Syftet med att lägga fokus på motoriken, är att barnen skall få tilltro till sig och sin kropp. Öka barnens medvetenhet om sin motoriska utveckling, både fin och grovmotoriskt.

Mål

Vårt mål med denna planering är att barnen ska få bättre kropps- och rumsuppfattning, genom en bra motorik vill vi påvisa att hälsa är viktigt, på ett roligt och lustfyllt sätt, samt att motoriken gynnar inlärningen.

Arbetssätt

- Enklare hinderbanor

- Rytmikstunder

- Ta sig fram på hinder utomhus

- Rumsuppfattning och kroppsuppfattning - Munmotorik, sång, ramsor

- Klättra på våra ställningar på gården och på olika lekplatser

- Skapande

- Hjälp till självhjälp, stöd och handledning vid påklädning, matsituationer och blöjbyten

- Rita, måla, skriva, klippa, vika papper.

- Pärla, både plattor och band.

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
    Lpfö 18