👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkplanering Björnbäret

Skapad 2021-09-20 12:35 i Förskolan Bäret Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
För att öka barnens språkförståelse och uttal arbetar vi med språk och munmotorik.

Innehåll

OBS! Manual för pedagogisk planeringsmall hittar du i S:>socialochutbildningsforvaltningen>delat>unikum.

 

 

Var är vi?

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

 

Vi har en barngrupp med flera olika modersmål och några barn som är nya för det svenska språket. 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

 

Vi vill ge barnen ett fungerande språk för att kunna kommunicera i lek och samspel med andra och oss pedagoger, sätta ord på sina känslor och behov,  samt få dem att känna sig trygga i sitt språk så deras självkänsla och identitet stärks. 

 

  


Hur gör vi?

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

Vi kommer använda oss av språkpåsarna samt bild- till allt vi gör. Vi har språksamling i liten grupp en gång i veckan samt språksamling i stor grupp varje dag före maten. Vi tänker att vi börjar med att arbeta med substantiv för att sen övergå i verb. Vi kommer också att ha läsgrupper med tillhörande boksamtal efter barnens språkförståelse.

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18