👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem

Skapad 2021-09-20 12:55 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Så här ska vi arbeta med förskola och hem på månen 2021/2022

Innehåll

Introduktion på Månen pågår som regel under två veckor. Den större delen av introduktionen sker utomhus i närvaro av vårdnadshavare vilket har gett en positiv start. Barnen bekantar sig även med innemiljön. Vi vill skapa en öppen dialog med vårdnadshavarna för att få en tillitsfull dialog mellan förskola och hem. Vi erbjuder även introduktionssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal.
Genom lärloggar på Unikum och dokumentation synliggör vi barnens utveckling och lärande.
Vi följer upp och arbetar med de svar som vårdnadshavare ger oss i  ”likabehandlingsarbetet”.