👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en faktatext om ett land, åk 6

Skapad 2021-09-20 13:02 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Under ditt arbete med att lära dig om Europas länder under geografilektionerna och under vårt arbete med att jobba med beskrivande texter i Zick Zack kommer du också att få träna på att skriva en faktatext.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 38-40

Förmågor

 • Formulera sig och kommunicera i skrift.
 • Söka information från olika källor och värdera dessa.

Övergripande mål och riktlinjer 

Se nedan.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål) 

 • Du ska kunna skriva en faktatext med korrekt struktur och stavning.
 • Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information från olika källor.
 • Du ska läsa en kamrats text och ge omdöme om texten.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Formativ

 • Du ska kunna ge respons på kamrats faktatext utifrån ”Two stars and a wish”.
 • Du kommer att få kontinuerlig muntlig respons från lärare på din faktatext under arbetes gång.

 

Summativ

 • En faktatext som är skriven utifrån en given uppgift där strukturen framgår.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer att:

 • Söka information från olika källor.
 • Titta på Geografens testamente (under so-lektioner).
 • Titta på olika faktatexter för att se hur de är uppbyggda.
 • Skriva faktatext om ett land.
 • Läsa kamrats text och ge respons på den.
 • Ändra i din egen text utifrån respons från kamrat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Skriva en faktatext, åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
 • Sv  E 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerade struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerade struktur och förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerade struktur och god språklig variation.
Skrivregler
 • Sv  E 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  E 6
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationen användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationen användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationen användbarhet.
Sammanställningar
 • Sv  E 6
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Ge omdömen om och bearbeta text
 • Sv  E 6
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.