👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baka på fritids

Skapad 2021-09-20 13:15 i Fridas Hages fritidshem Tjörn
Baka i mindre grupper på Delfinskolans fritids på torsdagar
Grundskola F – 5 Hem- och konsumentkunskap
Baka i mindre grupp.

Innehåll

Bakgrupperna kommer blandas i åldrarna. Eleverna kommer utöka deras förståelse för vardagsmatematiken där de får hjälpas åt att välja rätt ingredienser, rätt måttenheter och verktyg. Utvärdering sker under fritidskonferens.

 

Arbetsområde:

Eleverna lär sig följa instruktioner samt vardagliga begrepp för bakning.

De får planera och organisera arbetet genom recept och samarbete.

De lär sig om redskap som kan användas vid bakning och hur dessa används på ett säkert sätt.

Vi går igenom vikten av hygien och rengöring vid hantering av livsmedel.

 

Mål för eleven:

Ge eleverna möjlighet att samarbeta åldersintegrerat.

 

Att introducera och använda olika måttenheter och redskap till bakningen.

 

Att förstå språkliga instruktioner till exempel recept och en uppfattning om vad redskapen i köket heter samt ser ut.

 

 

Arbetssätt:

Läsa recept.

Använda olika mått och redskap.

Använda ugn, mikrovågsugn och spis. 

 

Reflektion:

Undervisningen ska bidra till att eleverna ska kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

Barnen ges möjlighet att omsätta egna ideér i handling och känna sig trygga i sina egna bedömningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -