👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO

Skapad 2021-09-20 13:24 i Älvseredsskolan Falkenberg
Grundskola 1
Vår omvärd - vår natrur - är mycket spännande. Att förstå hur naturens kretslopp hänger ihop, skapar en förståelse för hur allt påverkar varannat. Att vi måste vara rädda om vår natur.

Innehåll

I klass F och 1 strävar vi efter att varje barn ska få:

* Utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle på verkar varandra.

* Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysika fenomen.

* Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om natruvetenskap.

 

Vi önksar också att eleverna tillägnar sig förmågan att respektera vår natur. 

Kännedom om Sveriges vanligaste vilda djur och om ett fåtal träd och växter.

 

För att göra våra mål mer konkreta:

- Vi lär oss om naturen genom att vara i den. Vara försiktig och inte skräpa ner. 

- Att få kunskap och förståelse gör att man är mer rädd om djur och natur och försiktig.

- Vi lär oss om några av våra vilda djur i Sverige och träd och växter.

 

Undervisning:

Klass F och 1 årliga NO- teman som vi jobbar med under en 2 års period är:

Naturlektion. Har vi på torsdagarna. Barnen brukar få ett uppdrag, ibland av mig, ibland av en "Knoppis". Uppdragen utför de tillsammans med sin "skogskompis". Uppdragen kan ha inslag av matematik, mönster, svenska, mätning mm.

Svampar. Vi lär oss om olika svampar. Hittar på en egen som vi skriver, berättar och skapar kring.

Svenska vinterfåglar. Varför flyttar vissa fåglar och andra inte? Vi lär känna de vanligaste vinterfåglarna.

Sveriges vilda djur. Ett lite längre tema som heter "Våra vilda djur" där barnen får forska om ett eget valt djur. Vi bygger landskap och gör en djurbok tillsammans.

Knoppisar. Knoppisarna bor i årstidsträdet. Under arbetet med knoppisarna får barnen lär känna trädens olika knoppar. Sedan får de ett uppdrag utav knoppisarna att genomföra.

Insekter. Vi studerar insekter och lär oss om deras liv. (Vart annat år jobbar vi mer intensivt med humla, bi och geting.)

Naturen kopplad till årstiderna. Vad händer i naturen under de olika årstiderna? Vad gör djuren? Vad gör vi? Varför är det så?

I undervisningen ser vi på naturfilmer, bygger och skapar i olika material, skriver och illustrerar på ipad eller på papper.