👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria - antiken till romantiken

Skapad 2021-09-20 13:40 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med några av de olika epokerna i litteraturhistoria - antiken till romantiken.

Innehåll

Genomgångar om:

- när de olika litteraturepokerna ägde rum och några kända verk som skrevs och publicerades då. 

- typiska drag/kännetecken för epokerna.

- författare som var verksamma under epokerna. 

- texter/utdrag ur böcker som är skrivna under dessa epoker.

Du tittar också på filmer som behandlar de olika litteraturepokerna. 

Det är viktigt att du antecknar när du tittar på filmerna och när vi läser samt vid genomgångar.

Skriftlig bedömning utifrån det vi gått igenom, pratat om/diskuterat och antecknat. 

Matriser

Sv SvA
Litteraturhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Litteraturhistoria
Du kan redogöra för något typiskt drag/kännetecken från respektive epok.
Du kan redogöra väl för några typiska drag/kännetecken från respektive epok.
Du kan redogöra och reflektera mycket väl över typiska drag/kännetecken från respektive epok.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och epokernas påverkan med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande förståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och epokernas påverkan med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god förståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och epokernas påverkan med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god förståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman/epok. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman/epok. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman/epok. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.