👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och rörelse med avslappning

Skapad 2021-09-20 13:35 i Förskolan Haga Umeå
Förslag på planering för småbarnsavdelning som en introduktion till avslappning
Förskola
Enligt skolverket påverkar fysisk aktivitet "barns fysiska och mentala utveckling positivt och har stora hälsoeffekter. Mer än 85 procent av barnen vistas dagligen i förskolan och tillbringar en stor del av sin vakna tid där. Det gör förskolan till en mycket viktig arena för barns lärande av rörelser, motoriska förmåga och etablering av goda fysiska aktivitetsvanor." Här finns även utrymmet för språkstimulerande och tydliggörande pedagogik för att stötta upp aktivitetens/lektionens struktur, genomgångar och språklig förståelse och utveckling (Edfelt, D., Sjölund, A., Jahn, C. & Reuterswärd, M., 2019). En tydlig struktur av aktivitet och dess "färdstäckor" kan även skapa en känsla av trygghet, menar Edfelt, D, et al. (2019).

Innehåll

Stäng
LL