👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering matematik

Skapad 2021-09-20 14:18 i Sörgårdsskolans förskola Östersund
Förskola
Överblick över hur vi tänkt jobba med matematik.

Innehåll

Nuläge :   Vi har 14 barn, varav 11 nya barn 1-2 år. 3 pedagoger varav en ny.

 

Mål /Syfte : * Att kunna  de fyra grundfärgerna

                    * Antal upp till 5

                    * Sortera

                    * Bekanta sig med lägesord, på, i, under, framför och bakom.

Genomförande : *Vi är närvarande pedagoger

                            * Vi använder spel, pussel och klossar

                            * Vi använder babblarna som material där vi kan  träna färger och antal.

                            * Skattjakt med babblarna.

                            * Vi lånar språkväska från biblioteket.

                            * Vid städning har vi bilder på hyllorna för att barnen ska kunna sortera rätt saker 

                               i rätt låda och och ställa på rätt plats.

Dokumentation : Vi dokumenterar varje vecka på vår avdelningsreflektion samt lägger in i Unikum.

Ansvar : Alla pedagoger på avd. Bakgården.

Uppföljning /analys : Vi analyserar efter varje block.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18