👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 3

Skapad 2021-09-20 14:46 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

 I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • utföra olika övningar med god balans och kontroll
 • delta i olika lekar, danser, bollspel och följa och förstå uppgjorda regler
 • förstå hur mat, motion, sömn och hygien påverkar din hälsa
 • känna lust och glädje att utföra idrottsaktiviteter själv och tillsammans med andra
 • samarbeta
 • prova på olika friidrottsgrenar
 • prova på orientering
 • simning

Undervisning och arbetsformer

Du skall: 

 •  träna olika friidrottsgrenar 
 •  testa på olika danser - Just dans
 •  lära och samtala om hur mat, motion och hygien påverkar oss
 •  utföra olika konditionsövningar, inomhus och utomhus
 •  utföra olika hinderbanor, redskapsbanor och styrketräningsbanor       
 • utföra olika lekar och bollsporter och där prata om varför alla måste följa spelets reglerna

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

 • Din förmåga att göra olika grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra med god kontroll
 • Din förmåga att delta, följa uppgjorda regler och visa hänsyn till andra vid lekar och spel

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3