👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1 VT

Skapad 2021-09-20 14:27 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Under vårterminen i årskurs 1 kommer vi att arbeta med matematiken på olika sätt. Vi kommer att arbeta med grundläggande taluppfattning, talen 0-20, grundläggande addition och subtraktion inom talområdet 0-20.

Innehåll

 

 Vad ska vi arbeta med?

 

 

Talen  0 – 20

 

Addition och subtraktion inom talområdet 0-20

 

Klockan, hel och halvtimme. Mätning av tid

 

Problemlösning

 

Tiotalsövergång (addition och subtraktion)

 

Sambandet mellan addition och subtraktion (subtrahera och kontrollera)

 

Mäta (begreppen centimeter och meter)

 

Geometriska objekt

 

Punkt, linje och sträcka

 

Symmetri

 

Ental och tiotal

 

Datalogiskt tänkande

 

Hur ska vi arbeta?

 

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt. Vi kommer att arbeta laborativt, diskutera och resonera om matematik och matematiska begrepp. Vi kommer att färdighetsträna i matematikboken, Favorit matematik. Vi kommer att genomföra olika diagnoser för att få syn på ditt lärande. 

 

Vad ska du lära dig?

 

Du ska kunna skriva alla siffror 0 – 9 på rätt sätt och åt rätt håll.

 

Du ska kunna känna igen och namge talen  0 – 20.

 

Du ska kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-20.

 

Du ska kunna läsa av klockan gällande hel- och halvtimme.

 

Du ska kunna förstå frågan i en problemlösningsuppgift och kunna lösa enklare problemlösningsuppgifter (textuppgifter).

 

Du ska kunna addera och subtrahera med tiotalsövergång (addition och subtraktion).

 

Du ska känna till sambandet mellan addition och subtraktion (subtrahera och kontrollera) inom talområdet 0-20.

 

Du ska kunna använda en linjal för att mäta och använda begreppet centimeter.

 

Du ska kunna känna igen och namnge vissa geometriska objekt som fyrhörning, triangel och cirkel. 

 

Du ska kunna känna igen och namnge en punkt, en linje och en sträcka.

 

Du ska förstå begreppet symmetri.

 

Du ska känna till vad ett ental och tiotal är och kunna genomföra enklare beräkningar med ental och tiotal. 

 

Positionssystemet - du ska kunna känna till entalen och tiotalens plats i positionssystemet. 

 

Datalogiskt tänkande - Du ska kunna följa mönster och hitta talföljder i ett mönster. Känna till enklare programmering.

 

Begrepp att känna till vid slutet av arbetsområdet:

 

Addition: addera-summa, subtraktion: subtrahera - differens, tal och siffra. Mäta: centimeter och spann. Punkt, linje och sträcka.

Symmetrilinje och begreppet symmetrisk.  Klockan: minut - och timvisare. Fyrhörning, triangel och cirkel. Ental, tiotal, jämna och udda tal. Symbol och loop.  

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 

Du får visa vad du kan;

 

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande på lektionerna.

 

Genom att göra summativa diagnoser.

 

Genom att göra diagnoser som Skolverkets bedömningsstöd. 

Matriser

Ma
Matematik årskurs 1 VT

Vårterminen 2021

Behöver utveckla
Godtagbara kunskaper
Du visar att du kan skriva alla siffror 0 – 9 på rätt sätt och åt rätt håll.
Du visar att du kan känna igen och namge talen 0 – 20.
Du visar att du kan läsa av klockan gällande hel- och halvtimme.
Du visar att du kan förstå frågan i en problemlösningsuppgift och kunna lösa enklare problemlösningsuppgifter (textuppgifter).
Du visar att du kan känna till sambandet mellan addition och subtraktion (subtrahera och kontrollera) inom talområdet 0-20.
Du visar att du kan använda en linjal för att mäta och kan använda begreppet centimeter.
Du visar att du kan känna igen och namnge vissa geometriska objekt som fyrhörning, triangel och cirkel.
Du visar att du kan känna igen och namnge en punkt, en linje och en sträcka.
Du visar att du förstår begreppet symmetri.
Du visar att du känner till vad ett ental och tiotal är och kunna genomföra enklare beräkningar med ental och tiotal.
Datalogiskt tänkande - Du visar att du kan följa mönster och hitta talföljder i ett mönster.
Du visar att du känner till enklare programmering.