👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö - Matematik år 3

Skapad 2021-09-20 14:34 i Frösakullsskolan Halmstad
En pedagogisk planering i matematik år 3, läromedel Mitt i Prick.
Grundskola 3 Matematik
Boken som vi ska använda år 3 heter "Mitt i prick" 3A och 3B. Hur skriver man algoritmer i addition och subtraktion? Finns det något samband mellan multiplikation och division? Vad är bråk och decimaltal?

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 

 • Algoritmer och uppställningar i addition och subtraktion
 • Multiplikationstabellerna 1-10
 • Innehållsdivision - med rest
 • Uppskatta och mäta omkrets
 • Bråk och decimaltal
 • Klockan - digital tid
 • Algoritmer och uppställningar i multiplikation
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang

 

Hur ska du lära dig?

 
 • Genomgångar av läraren
 • Övningar, enskilt och i grupp
 • Arbeta i din matematikbok
 • Läxor, som repeterar det du gjort i skolan
 • Få lära dig matematiska begrepp
 • Få lära dig strategier som underlättar din inlärning ( multiplikationssånger, "störst först", rita din lösning mm)
 • Träna i att förklara högt för andra hur du tänker

 

 

Hur ska du visa att du kan?

 
 • du är aktiv och kan föra matematiska resonemang på lektionstid.
 • du får visa vad du kan med hjälp av mattetester.
 • att du självständigt kan lösa matematiska problem
 • att du självständigt kan välja och använda rätt räknesätt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3