👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik, åk 5-20/21

Skapad 2021-09-20 15:04 i Kyrkskolan Borlänge
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
Under hösten ska vi fördjupa oss i begrepp och metoder som du redan känner till som: - De fyra räknesätten och olika sätt att räkna på. - Bråk - Geometri med vinklar, cirkelns olika delar, längd, area och omkrets.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5a, spela spel och diskutera matematik.

Du kommer att få undervisning om:            

 • Addition och subtraktion
 • Prioriteringsregeln
 • Problemlösning
 • Multiplikation, tabellerna, uppställning
 • Division med uppställning
 • Taluppfattning
 • Bråk
 • Statistik
 • Algebra
 • Geometriska objekt
 • Ekvationer

  Syfte

  För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under denna perioden. När perioden är över skall du kunna:

  • Huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
  • Ekvationer och olikheter
  • Multiplikationstabellerna
  • Att räkna division
  • Tal i bråkform, förkorta bråk
  • Välja rätt räknesätt vid problemlösning
  • Skriva egen problem
  • Diskutera matematiska problem med en kompis
  • Förklara hur du har tänkt och resonerar
  • Mätning
  • Geometri, mätning, omkrets och area
  • Vinklar

 Hur går bedömningen till?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, mattetest och gemensamma och individuella samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet. Eleven kommer att få utvärdera sig själv och sitt arbete med återkommande diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favorit matematik 5

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN I...

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Problemlösning
Eleven kan till viss del lösa enkla problem med viss anpassning till problemets karaktär
Eleven kan till relativt väl lösa enkla problem med förhållande vis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan väl fungerande lösa enkla problem med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om resultatets rimligheter.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om resultatets rimligheter.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om resultatets rimligheter.
Eleven kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan bidra till att ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om: - summa - differens - produkt - kvot - ekvationer - olikheter - delbarhet
Eleven har goda kunskaper om: - summa - differens - produkt - kvot - ekvationer - olikheter - delbarhet
Eleven har mycket goda kunskaper om: - summa - differens - produkt - kvot - ekvationer - olikheter - delbarhet
Eleven har grundläggande kunskaper om: - bråk - blandad form - enklaste form - omvandla - förkorta och liknämning
Eleven har goda kunskaper om: - bråk - blandad form - enklaste form - omvandla - förkorta och liknämning
Eleven har mycket goda kunskaper om: - bråk - blandad form - enklaste form - omvandla - förkorta och liknämning
Eleven har grundläggande kunskaper om: - punkt, linje, sträcka och polygon - parallell, vinkelrät och skärningspunkt - vinkel, grader, rät, spetsig och trubbig - cirkel, medelpunkt, cirkelsektor, radie och diameter - klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock
Eleven har goda kunskaper om: - punkt, linje, sträcka och polygon - parallell, vinkelrät och skärningspunkt - vinkel, grader, rät, spetsig och trubbig - cirkel, medelpunkt, cirkelsektor, radie och diameter - klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock
Eleven har mycket goda kunskaper om: - punkt, linje, sträcka och polygon - parallell, vinkelrät och skärningspunkt - vinkel, grader, rät, spetsig och trubbig - cirkel, medelpunkt, cirkelsektor, radie och diameter - klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock
Eleven har grundläggande kunskaper om: - bråk, decimaltal och stora tal - de fyra räknesätten
Eleven har goda kunskaper om: - bråk, decimaltal och stora tal - de fyra räknesätten
Eleven har mycket goda kunskaper om: - bråk, decimaltal och stora tal - de fyra räknesätten
Eleven har grundläggande kunskaper om: - Procent - Tabeller och diagram - Typvärde, median och medelvärde - Sannolikhet, chans och risk
Eleven har goda kunskaper om: - Procent - Tabeller och diagram - Typvärde, median och medelvärde - Sannolikhet, chans och risk
Eleven har mycket goda kunskaper om: - Procent - Tabeller och diagram - Typvärde, median och medelvärde - Sannolikhet, chans och risk
Eleven har grundläggande kunskaper om: - Vanliga prefix, kilo, hekto, deci, centi och milli - Längdenheten meter - Viktenheten gram - Volymenheten liter - Timmar, minuter och sekunder - Äldre måttenheter
Eleven har goda kunskaper om: - Vanliga prefix, kilo, hekto, deci, centi och milli - Längdenheten meter - Viktenheten gram - Volymenheten liter - Timmar, minuter och sekunder - Äldre måttenheter
Eleven har mycket goda kunskaper om: - Vanliga prefix, kilo, hekto, deci, centi och milli - Längdenheten meter - Viktenheten gram - Volymenheten liter - Timmar, minuter och sekunder - Äldre måttenheter
Eleven har grundläggande kunskaper om: - Area - Likformighet - Skala, förstoring och förminskning
Eleven har goda kunskaper om: - Area - Likformighet - Skala, förstoring och förminskning
Eleven har mycket goda kunskaper om: - Area - Likformighet - Skala, förstoring och förminskning
Eleven kan beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak effektiva matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda i huvudsak effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Kommunikationsförmåga
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.