👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the Week

Skapad 2021-09-20 15:33 i Stentägtskolan Söderhamn
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med "GOTD - Grej Of The Day" - allmänbildning i små korta mikrolektioner.
Grundskola 3 Matematik Engelska Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Musik NO (år 1-3)
Vi behöver kunskap inom många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Genom korta mikrolektioner lockar vi fram en känsla och en insikt i att "Kunskap är coolt". Dags för mikrolektionerna Grej of the Week!

Innehåll

Syfte

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. 

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former".

Innehåll

Under läsåret ska vi:

Ta del av mikrolektioner inom flera av skolans ämnen. De kan handla om djur, växter, barnboksfigurer, historiska personer, platser i världen, byggnader, händelser som påverkar oss, begrepp och mycket mer. Ämnena vi arbetar med kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Konkretisering av mål

Eleverna får en ledtråd före varje GOTW. Läraren kommer med stöd av bilder och/eller film samt text berätta om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse (en "Grej"). Till en början får eleverna skriva av färdiga ord och rita en bild i sin "Grej of the Week-bok”. Så småningom kommer eleverna själva (med hjälp av stödord) skriva korta meningar till den aktuella bilden. Arbetet dokumenteras i elevernas GOTW-bok.

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar som uppmuntrar till diskussioner och jämförelser
 • eleverna ritar och skriver av i sin GOTW-bok
 • så småningom skriver eleverna själva korta meningar med hjälp av stödord
 • repetition av innehåll sker under tid

 

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3