👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 2 SO - Samhällsfunktioner och yrken

Skapad 2021-09-20 15:40 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet lär vi oss mer om olika samhällsfunktioner och yrken. Vi går igenom olika yrken och vad som behövs för att ett samhälle ska fungera.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna får en förståelse för hur ett samhälle är uppbyggt och att vi alla är en del av det. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att samtala om viktiga samhällsfunktioner och vad ett samhälle behöver för att fungera. 

 

Mål

Du ska visa att du:

- kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

- känner till vilka slags pengar vi har i Sverige.

- kan skilja på kontanter och kontokort/kreditkort.

- kan reflektera över vad pengarna i en familj ska räcka till.

- kan namnge några viktiga samhällsfunktioner (t ex skola, sjukvård, räddningstjänst).

- kan berätta och reflektera om några yrken i samhället.

- känner till begrepp som kommun, landsting, skatt, politiker och demokrati.

 

Förmågor eleverna tränar på:  reflekteraargumentera och analysera kring olika samhällsfrågor.

 

Undervisning

I grupper diskuterar, analyserar och argumenterar eleverna vad som behövs för att människor ska leva bra i ett samhälle/en stad. Vi läser texter och ser på filmer som handlar om olika samhällsfunktioner och yrken. Vi lyssnar, återberättar och reflekterarar över olika yrken som vuxna/föräldrar har. Vi skriver faktatexter om yrken. Vi ser på Lilla Aktuellt och svarar på nutidsfrågor.

 

Begrepp som eleverna arbetar med i arbetsområdet: samhället, skatt, kommun, landsting, politiker, parti, demokrati, val, rösträtt, reklam, information, nyhet, rubrik, yrke, journalist, fotograf, valuta, kontanter, kreditkort, swish, reningsverk, avfall och avlopp.

 

Bedömning

Eleven bedöms i muntliga och skriftliga uppgifter, samt gemensamma grupparbeten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3