👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Bråk, procent och decimaltal (Matteborgen 6A, kapitel 1 och 2)

Skapad 2021-09-20 15:54 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Matteborgen 6A, kap 1-2
Grundskola 6 Matematik
Vad är en talsort? Multiplicera/dividera decimaltal med 10, 100, 1000 Vad är ett bråk? Hur tecknar du ett bråk och hur uttalas det? Vad är det för skillnad att att dela upp en tårta i tre tredjedelar och tre delar? Vad finns det för koppling mellan begreppen division, decimaltal, bråk och procent?

Innehåll

Arbetet med arbetsområde Bråk, decimaltal och procent behandlar följande områden:

 • olika delar av helheter i bråkform och procentform
 • samband-decimal-procent
 • förkorta och förlänga bråk
 • dividera stora tal

Efter avslutade kapitel skall eleven: 

 • vara förtrogen med sambandet mellan tal i bråkform, procentform och procentform
 • kunna beräkna summan, differensen, produkten och kvoten av två bråk
 • beräkna nya värden efter höjning resp. sänkning (exempelvis reapriser)
 • kunna använda en miniräknare
 • kunna utföra multiplikation med stora tal
 • ha vidareutvecklat sina strategier vid problemproblemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6