👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känsel

Skapad 2021-09-20 16:06 i Garphyttans förskola Örebro
Förskola
Små barn är "förprogrammerade" att utforska och upptäcka världen med sina sinnen. Syftet med att arbeta med känsel är att ge barnen ett språk och möjlighet att sätta ord på lärandet.

Innehåll

BAKGRUND

Varför har vi valt projektet känsel? Vad förstår/kan barnen i nuläget?

Barnen har visat intresse och nyfikenhet på att känna och smaka på saker både inne- och utomhusmiljö.

SYFTE

Syfte med projektet ”Känsel” är att barnen ska utvecklas i språk- och kommunikation och samspel.

 

MÅL

Målet är att barnen ska få; 

  • Utvecklas på ett lustfyllt sätt
  • Bli delaktiga i projektet
  • Utvecklas i förmågorna språk- och kommunikation och i det sociala samspelet.

Förmågor som barn ska ges möjlighet att utveckla

Rikare uttrycksmönster, tilltro till sig själva, aha-upplevelser genom att få utforska med alla sina sinnen, få ett rikare språk genom att ordet och språket benämns.

 

MÅLKRITERIER 

När alla barn är delaktiga i projektet, när alla barn uttrycker både verbalt och med kroppen på ett utvecklat sätt utifrån varje individ.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18