👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilarna Hållbar utveckling 2021-2022

Skapad 2021-09-20 16:12 i Nymåla förskola Söderhamn
Förskola
Vi tänker starta arbetet med temat "Hav och Vatten".

Innehåll

Nuläge

Det är en helt ny grupp, som behöver börja med att lära känna varandra. För att göra detta kommer vi börja introducera Väpplarna och jobba med namn genom sånger och ramsor samt samarbetslekar. Vi har även ett sagodrama-projekt tillsammans med Kulturskolan, där barnen är delaktiga i att gestalta sagor. Vi kommer med start under hösten att gå till alla barn i gruppen, och knäppa kort på deras hus, något barnen själva önskar. 

 

Mål

Vi vill starta med att få gruppen trygg med varandra, skapa en samhörighet där alla får komma till tals och bli sedda samt lyssnade på, stärka självkänslan hos barnen och skapa nyfikna och vetgiriga barn. 

Vi vill följa barnens intressen i projektet, med en utgångspunkt i "Hav och vatten". 

Vi siktar på att genomföra 

  •  jämföra skillnader mellan djur och växtliv i hav och sjö
  •  experiment både ute och inne
  •  vattnets kretslopp, is, rinnande 
    med mera utifrån barnens intressen.

Vi vill att barnen ska lära sig grunderna i naturens kretslopp, hur varje individ kan påverka miljön omkring sig, samt lära sig att vara rädd om naturen och miljön. Vi vill att de ska utveckla sin självkänsla och grupptillhörighet, samt att de skapar en förståelse för hur allt i naturen hänger ihop, att allt påverkar på olika sätt. 

 

Syfte

Vi vill skapa en trygg grund hos barnen inför övergången till förskoleklassen, där de är trygga att prata i gruppen, trygga med varandra, har en stark självkänsla och känner en samhörighet. 

Vi vill att barnen ska få en förståelse för hur vi påverkar vår miljö och hur vi kan ta hand om den. 

 

Genomförande

Vi följer barnen dit deras intressen tar oss. Vi startar upp projektet kring vatten, men sedan vet vi inte mycket mer, eftersom vi vill låta barnen styra. Detta genom att ställa öppna frågor, vara nyfikna och närvarande pedagoger.

Alla barn i gruppen deltar utifrån sina egna förmågor och förutsättningar. 

Projektet kommer fortgå under hela läsåret 2021/2022.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar fortlöpande genom observationer, digitala verktyg och tillsammans med barnen. Vi dokumenterar på Unikum, med hjälp av projektorn, och på avdelningarna. 

Alla ansvariga pedagoger hjälps åt med dokumentationen. 

 

Ansvar

Allas gemensamma ansvar. 

 

Uppföljning

Vi reflekterar i Unikum efter varje tillfälle.

Vi följer upp och utvärderar i Unikum en gång per månad gemensamt de ansvariga pedagogerna. Utifrån detta letar vi spår vidare tillsammans med barnen. .