👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik-mitt liv som grej

Skapad 2021-09-20 16:51 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 1 Teknik
Vi jobbar med vardagsteknik baserat på filmerna ”Mitt liv som grej”.

Innehåll

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

 • Använda teknikområdets begrepp
 • Utveckla intresse för och kunskap om teknik i vardagen.

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

 • Vad begreppet teknik är, och vad vardagsteknik är. 
 • Återberätta utifrån våra samtal och filmerna vi ser. 
 • Koppla människans användande av teknik till vardagen och ditt dagliga liv. 
 • hur några tekniska lösningar har förändrats över tid.

Arbetssätt: (Så här kommer vi jobba)

 • Titta på på filmer om tekniska lösningar vi människor använder oss av dagligen. 
 • Samtala och diskutera om vad teknik och framförallt vardagsteknik är. 
 • Skriva, rita och läsa om vardagsteknik. 
 • se hur några tekniska lösningar har förändrats över tid. 

Bedömning:

 • Delta i våra samtal och koppla det vi samtalar om till ditt dagliga liv och tekniska lösningar du använder i vardagen. 
 • Skriva och rita om teknik utifrån filmerna vi ser på och våra gemensamma diskussioner. 
 • Återberätta utifrån filmerna och relatera detta till din egen användning av teknik. 
 • Kunna visa förståelse för teknikens utveckling genom att förklara hur några tekniska lösningar har förändrats över tid.