👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pick a colour

Skapad 2021-09-20 16:20 i Brearedsskolan Halmstad
Läsårsplanering för engelska i årskurs 2 som utgår från programserien Pick a colour från www.urskola.se.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Ett temaområde som utgår från serien "Pick a colour" från UR Skola som syftar till att hjälpa eleverna att bygga upp ett ordförråd, att lära sig enkla fraser och våga kommunicera med sina klasskamrater.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 

Du ska lära dig att säga och förstå några:

 • hälsningsfraser
 • familjeord
 • kroppsdelar
 • frukter och grönsaker
 • klädesplagg
 • siffrorna 0-10
 • färger

             

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • delta aktivt i genomgångar.
 • delta aktivt i gemensamma övningar.
 • delta aktivt i lekar, sånger och ramsor.
 • delta i samtal i mindre grupper och par.
 • svara på enkla frågor.
 • peka på rätt färg, föremål, djur, klädesplagg eller annat när du hör det på engelska.
 • följa enkla uppmaningar, exempelvis sit down.

    

Hur kan vi arbeta för att komma dit? Innehåll (Planering)

 • Titta på programserien Pick a colour.
 • Använda enkla ord och fraser i dialog med varandra.
 • Öva ord med hjälp av bilder och saker.
 • Sjunga sånger och lära oss enkla ramsor.
 • Lyssna på det engelska språket, via lärare, musik och film.
 • Leka lekar och spela spel.

Innehåll 

 • Avsnitt 1: My name
 • Avsnitt 2: Family
 • Avsnitt 3: Body
 • Avsnitt 4: Food
 • Avsnitt 5: Clothes
 • Avsnitt 6: What I like
 • Avsnitt 7: Animales
 • Avsnitt 8: School
 • Avsnitt 9: move around
 • Avsnitt 10: The week

Flea and Bug!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6