👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamling 1 - hösten 2021

Skapad 2021-09-20 16:43 i Sollebrunns förskola Alingsås
Förskola
Under veckorna 36-39 kommer vi att arbeta med den första delen i språkarbetet med materialet ”Före Bornholmsmodellen”, som påbörjades under förra läsåret.

Innehåll

Syfte:

- att stärka barnens självbild och identitetsupplevelse genom lekar med deras namn.

- fokusera på språkets formidabel genom att rimma djurnamn.

- få känna rytmen i språket och melodin med hela kroppen

 

Sagan som ingår i denna första språksamling är ”Sagan om pannkakan”. Den kommer vi att läsa och diskutera ur med barnen. Vi kommer också att använda oss av flanosagan med samma berättelse. Barnen kommer att få kännedom om bl.a. upprepningar, rim och sina/andras namn. Som avslutning fårbarnen måla olika rimord. 

I varje språksamling i Bornholmsmodellen ingår det upprop, Veckans ramsa, högläsning, språklek, sånglek, återberättande och avslutning. Dessa blir till en helhet där barnen varje gång får tillfälle att tillägna sig kunskaper om samma innehåll. 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18