👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individ och samhälle

Skapad 2021-09-20 17:17 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Samhällskunskap
Individ och samhälle

Innehåll

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

Ämnesmål

Kunskaper om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

 

Centralt innehåll

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

 

Examensmål

Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. 

 

Litteratur

Boken Perspektiv på samhället 1b, kapitlet ”Individ och samhälle” (s.34–53, 62–63) samt PowerpointenIndivid och samhälle”. Powerpointen finns på Teams (samhällskunskap 1).

 

 

Examination

Skriftligt prov onsdagen den 15:e september (v.37). Ni skriver provet i DigiExam så se till att ni har en fulladdad dator med er.

 

 

Vad ska jag kunna till provet?

Se nästa sida...

 

 

 

 

Efter arbetsområdets slut ska du som elev beskriva, analysera samt ge exempel till följande innehåll:

Identitet och kultur (s.34–41)

·         Identitet

o   Självbild, självkänsla, social identitet

o   Vår identitets olika byggstenar/pusselbitar som tex:

§  kön, sexualitet, ålder, nationalitet, språk, etnicitet, klass, värderingar, normer, familj, vänner

·         Roller och ideal

o   Sociala roller

·         Grupp och kultur

o   Normer och traditioner

o   Uppfostran och socialisering

o   Majoritets- och minoritetskultur

o   Nationella och etniska minoriteter

o   Gemenskap och utanförskap

o   Fördomar och stereotyper

 

Makt och påverkan (s. 42–53)

·         Makt

o   Formell makt

o   Informell makt

§  Makt över tanken

§  Kunskapens makt

§  Social makt och status

o   Egen makt

·         Makt och grupptillhörighet

·         Klass

o   Klassidentitet och klasskillnader

·         Etnicitet

o   Utländsk bakgrund och nationalitet

o   Rasism

o   Integration och segregation

§  Olika typer av segregation

§  Segregationens orsaker och följder (konsekvenser)

·         Diskriminering

o   Diskrimineringsgrunderna

·         Kön och genus

o   Biologiskt kön

o   Könsidentitet

o   Socialt kön (genus)

o   Utanför könsnormerna

·         Svensk jämställdhetspolitik

·         Sexualitet

·         Maktordning

o   Intersektionalitet

o   Klassresor och social rörlighet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E