👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och Sveriges statsskick

Skapad 2021-09-20 17:39 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Samhällskunskap
Demokrati och Sveriges statsskick

Innehåll

Demokrati och Sveriges statsskick

-planering (v.35–38)

 

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

Ämnesmål

·         Kunskaper om demokrati och politiska system

 

Centralt innehåll

·         Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå.

·         De mänskliga rättigheterna.

 

Examensmål

·         Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. 

 

Litteratur

Se pdf- filen ”Demokrati och Sveriges statsskick”. Finns på Teams.

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussionsuppgifter samt enskilt arbete under lektionstid.

 

Examination

Skriftligt prov torsdagen den 24:e september. Ni skriver provet i DigiExam. Se till att datorn är fulladdad.

 

 

Efter arbetsområdets slut ska du som elev ha kunskap om:

·         Vad demokrati är

o   demokratiska krav

·         Hur ett demokratiskt beslut fattas

o   Direkt och indirekt demokrati (representativ demokrati)

§  Fördelar och nackdelar med dessa

·         Proportionella val

·         Vad en diktatur är

o   Problem med diktaturer

·         De mänskliga rättigheterna

·         Sveriges fyra grundlagar

·         Statschefens uppgifter

·         Riksdagen – den lagstiftande makten

o   Riksdagen uppgifter

o   Så arbetar riksdagen

·         Regeringen – den styrande makten

o   Regeringens uppgifter

o   Så arbetar regeringen

·         Kommuner och regioner

o   Kommunens arbetsuppgifter

o   Kommunfullmäktige

o   Kommunstyrelsen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E