👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CSR i praktiken HT 21

Skapad 2021-09-20 19:21 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
Ni skall undersöka och utvärdera hur ett företag arbetar med hållbarhet. Insamlade data från företagets källor används tillsammans med relevant teori i syfte att analysera hur företaget arbetar med hållbarhet.

Innehåll

Tidsåtgång, v 40 - 43

Examination, muntligt seminarie, fredag v 43.

 

Se mer information i teams. 

Matriser

För
CSR i praktiken

E
C
A
Företagens roll i samhället
Beskriver företagens roll i samhället och diskuterar företagens beslutsfattande och deras samhällsansvar
Översktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Teorier och modeller
Förklarar företagsekonomiska företeelser och sammanhang av teorier och modeller
Med hjälp av enkla teorier och modeller.
Med hjälp av teorier och modeller. Värderar med enkla omdömen teorierna och modellernas använderbarhet.
Med hjälp av komplexa teorier och modeller. Värderar med nyanserade omdömen teorierna och modellerna användbarhet.
Begrepp
Redogör för innebörden av företagsekonomiska begrepp
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Relevant teknik
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning och dokumentation.
Behärskar med hjälp från handledare
Behärskar självständigt
Behärskar självständigt
Bedömer egen förmåga
Samråder med handleder och bedömer då den egna förmåga och situationens krav.
Bedömer med viss säkerhet
Bedömer med viss säkerhet
Bedömer med säkerhet