👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat

Skapad 2021-09-20 18:32 i Gantofta skola Helsingborg
I detta arbetsområde ska eleverna lära sig vad ett sommarprat är, vad det innehåller och hur det är uppbyggt. Eleverna ska sen själva få skriva och spela in sitt eget sommarprat om ett egenvalt ämne.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska eleverna lära sig vad ett sommarprat är, vad det innehåller och hur det är uppbyggt. Eleverna ska sen själva få skriva och spela in sitt eget sommarprat om ett egenvalt ämne.

Innehåll

Planering

v. 37

Vi lyssnar på Benjamin Ingrossos sommarprat från 2021 och svarar på frågor utifrån tema, disponering och språkval.

Vi fortsätter skriva på sommarpratet.

 

v. 38

Vi fokuserar på att välja musik och tema till sitt sommarprat, och jobbar med konceptet tema. 

Vi fortsätter skriva på sommarpratet.

 

v. 39

Vi jobbar med disponering av sommarpratet och delarna det bör innehålla.

Vi fortsätter skriva på sommarpratet.

 

v. 40

Vi arbetar med att variera och berika vårt språk genom omskrivningar och synonymer.

Vi fortsätter skriva på sommarpratet och arbetar med feedback.

 

v. 41

Vi fortsätter skriva på sommarpratet och fokuserar nu på an anpassa texten för muntlig framställning.

Vi lämnar in texten och börjar spela in våra sommarprat.

 

v. 42

Vi finslipar och spelar in våra sommarprat.

 

v. 43

Inspelning av sommarpratet lämnas in.

 

Centralt innehåll:

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska - åk 9

E
C
A
Läsning - lässtrategier
Du kan med ganska bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Läsning - läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Litteratur i sammanhang
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Du kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan dra bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan dra mycket bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.

Muntlig kompetens

Samtala
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.
Muntlig redogörelse
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och ett slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och situationen på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och ett slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och situationen på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och ett slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och situationen på ett mycket bra sätt.

Skriftlig kompetens

Skriva - textkvalietet
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Skriva - berättande
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.
Förstärka texter
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Textbearbetning - ge respons
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda.
Textbearbetning - använda respons
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.

Språkkunskaper

Språkhistoria
Du kan diskutera på ett enkelt sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.

Informationssökning och källkritik

Hantera information
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka och sätta ihop information från flera olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka och sätta ihop information från många källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Sammanställa information
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar. Du använder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om. Du använder citat och källhänvisningar på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett utvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du använder citat och källhänvisningar på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett välutvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du använder citat och källhänvisningar på ett mycket bra sätt.