👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talområdet 0-10 Höstterminen åk 1

Skapad 2021-09-20 18:47 i Jernvallsskolan Sandviken
Grundskola 1 Matematik
Terminsplanering i matematik åk 1 HT-21

Innehåll

Vi kommer att arbeta med dessa moment under höstterminen

 • Att forma siffrorna.
 • Förstå hur tal inom talområdet 0-10 används för att ange antal och ordning.
 • Begreppen fler och färre, tecken <,>
 • Begreppen hälften och dubbelt
 • Udda och jämna tal
 • Uppdelning av tal 0-10. 
 • Laborera med konkret material och pengar.
 • Addition 0-10
 • Subtraktion 0-10
 • Sambandet mellan addition och subtraktion
 • Likhetstecknets betydelse.
 • Geometriska mönster och enkel programmering.
 • Laborera med konkret material, rita och skriva på mattespråket.
 • Skapa egna räknehändelser.
 • Klockans hel och halvtimmar.

 

Undervisning:

 • Vi har genomgångar och diskussioner.
 • Vi färdighetstränar i matematikboken  ”Prima 1A" och på datorn med hjälp av olika lärspel .
 • Vi räknar uppgifter både enskilt och tillsammans med andra.
 • Vi spelar olika spel tillsammans som tränar huvudräkning.
 • Vi jobbar med problemlösning i grupp genom att laborera med konkret material, rita och skriva på mattespråket.
 • Vi spelar spel och tittar på mattefilmer.
 • Diagnos, utvärdering och uppföljning sker efter varje kapitel.

Bedömning:

 • Du visar vad du lärt dig efter varje kapitel i bokens diagnos, samt i olika lärspel på datorn.
 • Du visar vad du kan genom att du deltar i genomgångar, diskussioner och i samspel med andra.

Vid terminens slut ska du 

 • Kunna räkna addition och subtraktion i talområdet 0-10.
 • Kunna dubblorna i området 0-10.
 • Kunna 10-kompisarna.
 • Känna till likhetstecknets betydelse.
 • Kunna klockans hel och halvtimmar.
 • Känna till begreppen hälften, dubbelt, fler, färre, udda och jämna tal.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3