👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MB Läsning: Tufft liv åk 8

Skapad 2021-09-20 19:03 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola F
Vi kommer att läsa böcker på temat Tufft liv under några veckor. Under läsningen kommer ni att jobba i grupper i en bokcirkel och läsningen avslutas med ett boksamtal samt en skriftlig uppgift.

Innehåll

Här hittar du planeringen för momentet.

 

Matriser

MB Läsning: Tufft liv åk 8

Presentera

F
E
C
A
Innehåll
Eleven läser ännu ej frågan med flyt.
Eleven läser frågan med flyt.
Eleven läser frågan med gott flyt.
Eleven läser frågan med mycket gott flyt.
Eleven framför inga åsikter kring frågan.
Eleven framför åsikter om frågan med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter om frågan med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter om frågan med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Språk
Eleven använder ett språk som inte lämpar sig för uppgiften.
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.

Leda diskussion

F
E
C
A
Struktur
Eleven initierar inte någon diskussion.
Eleven initierar diskussionen.
Eleven fördelar inte ordet.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt.
Eleven återför diskussionen till ämnet vid behov.
Eleven avslutar inte diskussionen.
Eleven avslutar diskussionen vid lämpligt tillfälle.
Språk
Eleven använder ett språk som inte lämpar sig för uppgiften.
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.

Delta i diskussion

F
E
C
A
Innehåll
Eleven framför inga åsikter.
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Eleven lyssnar inte på de andra som talar.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven praktiserar ännu inte turtagning.
Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Språk
Eleven använder ett språk som inte lämpar sig för uppgiften.
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex beträffande ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.