👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text 39-43

Skapad 2021-09-20 19:40 i Bålbroskolan Norrtälje
vi ska repetera/färdighetsträna berättande text med röd tråd och korrekta meningar. LÄRANDEMÅL: Berättelse med början, mitt och slut
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Skriva en berättande text med början, mitt och slut med korrekta meningar.

Innehåll

Vi kommer under fyra veckor repetera/färdighetsträna att skriva berättelser med början, mitt och slut med kontinuerlig återkoppling under gång. Under vecka 43 har vi en testuppgift där vi bedömer summativt och för samtal med eleverna om nuläget. Under vecka 45 har vi återkoppling som sker på individnivå, smågrupper och helklass utifrån vad individ eller grupp behöver.

Vecka 39: Vi går allmänt igenom vad för generella förbättringsområden som vi sett i gruppen samt i små grupper och enskilt till var och en.

Vecka 40-42: Vi övar och färdighetstränar skrivregler kring berättande text med början, mitt och slut. Vad behöver vara med i varje del för att det ska bli en röd tråd. Vi kommer också över meningar.

Vecka 43: Vi följer upp 

Vecka 45: Vi återkopplar generella tips, små grupper och enskilt till var och en.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3