👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s up 4 Intro and Unit A

Skapad 2021-09-20 19:38 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att träna på att prata, skriva, läsa och lyssna till engelska. Vi kommer att arbeta med att kunna presentera sig, berätta om sin familj och kunna räkna på engelska till 100 både i tal och skrift.

Innehåll

I undervisningen kommer vi att:

- Läsa de olika kapitlen
- Lyssna till de olika kapitlen samt hörövningarna i textboken
- Arbeta i arbetsboken
- Samtala i helklass och parvis på engelska 
- Öva på glosor
- Skriva en presentation på engelska

 

Du kommer att bedömas på följande sätt:

- Hur du kan formulera dig i text och muntligt
- Hur du kan göra dig förstådd och prata engelska
- Hörförståelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Bedömningsmatris What´s Up 4 - Intro and Unit A

Unit A: familj, siffror, djur samt artighetsfraser

Du behöver...
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hörförståelse - första talad engelska
Öva mer på att förstå det mest väsentliga av tydligt talad engelska om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Du förstår det mest väsentliga av tydligt talad engelska om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i talad engelska om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Läsförståelse - förstå skriven engelska
Öva mer på att förstå det mest väsentliga av engelska texter om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Du förstår det mest väsentliga av engelska texter om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer av engelska texter om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Tala
Öva mer på att göra dig förstådd när du talar om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Du gör dig förstådd när du talar om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Du kan uttrycka dig relativt tydligt och korrekt när du talar om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Skriva
Öva att göra dig förstådd när du skriver om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Du gör dig förstådd när du skriver om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Du kan uttrycka dig relativt tydligt och korrekt när du skriver om familj, siffror, djur samt artighetsfraser
Grammatik
Öva på engelskans grammatiska strukturer så att du kan tala och skriva begripligt.
När du talar och skriver använder du engelskans grammatik som gör att det blir begripligt.
När du talar och skriver använder du engelskans grammatik som gör att det blir tydligt.