👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fakta - skriva

Skapad 2021-09-20 19:55 i Bålbroskolan Norrtälje
Lärande mål: Kunna skriva en faktatext och att hantera strategier för att göra det samt att kunna särskilja vad som är fakta?
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är fakta? Kunna använda strategier att kunna skriva en faktatext?

Innehåll

Elever kommer att få färdighetsträna att få skriva faktatexter under veckorna 39-45 med en efterföljande uppföljningsvecka ( vecka 43) Under veckorna när vi färdighetstränar får eleverna formativ bedömning och under vecka 45sker återkoppling i helklass, i smågrupper och i en till en -situation. 

 • Vi kommer att öva strategi " tankekarta" och hur den strategin används för att få ihop en elevnära text från tankekartan alternativt stödord. Det innebär att eleverna kommer att få ihop 4 faktatexter med formativ återkoppling och en vecka 43 med en uppgift som liknar ett nationellt prov.

 

Lärandemål:

Strukturen för en faktatext 

Läsa en elevnäratext med fakta och göra en tankekarta/ ta ut stödord 

Utifrån tankekarta alternativt stödord kunna göra en minitext av faktakaraktär.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3