👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2021-09-21 07:23 i Korpadalsskolan Karlshamn
Vi arbetar med NTA-lådan: Fjärilars liv
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du ska arbeta med arbetsområdet fjärilars liv. Du kommer att få följa förvandlingen från glupsk fjärilslarv till vacker tistelfjäril. I slutet av temaarbetet kommer du att få vara med om att släppa ut fjärilarna i naturen. Du kommer också lära dig mer om olika insekter och blommor, blommans delar och om pollinering.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • fjärilens livscykel
 • fjärilens stadier
 • namnen på några andra insekter
 • vad som är utmärkande för en insekt
 • namnen på några blommor och blommans delar
 • vad pollinering är
 • göra enkla undersökningar och dokumentera med text och bild

Hur ska du lära dig detta?

 • ta hand om fjärilslarver och följa deras utveckling
 • samtala och se på film och presentationer om fjärilar, andra insekter och om pollinering
 • dokumentera med hjälp av bilder

Vad kommer att bedömas?

Du ska visa att du kan:

 • redogöra fjärilens olika stadier i livscykeln
 • förklara vad som är utmärkande för en insekt
 • ge exempel på andra insekter
 • namnge några vanliga blommor och några av blommans delar
 • berätta hur pollinering av blommor går till
 • förstå de ord och begrepp som hör till fjärilens livscykel

Hur ska du visa vad du kan?

 • genom att dokumentera undersökningar och observationer
 • genom att delta i gemensamma diskussioner
 • genom att muntligt redogöra för vad du har lärt dig i ett samtal med din lärare

Kopplingar till läroplanen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Fjärilars liv

På väg mot målet.
Har nått målet.
Har nått längre än målet.
Fjärilens stadier.
Du kan berätta om något stadie med stöd av vuxen.
Du kan berätta om något stadie på egen hand.
Du kan berätta utförligt om alla stadier på egen hand.
Fjärilens livscykel.
Du kan förklara delar av livscykeln med stöd av vuxen.
Du kan förklara delar av livscykeln på egen hand.
Du kan förklara hela livscykeln på egen hand.
Utmärkande för en insekt.
Du kan berätta om något som är utmärkande för en insekt med stöd av vuxen.
Du kan berätta om något som är utmärkande för en insekt på egen hand.
Du kan berätta utförligt om vad som utmärker en insekt på egen hand.
Exempel på insekter.
Du kan ge något exempel på andra insekter med stöd av vuxen.
Du kan ge något exempel på andra insekter på egen hand.
Du kan ge flera exempel på andra insekter och berätta någon fakta om dem på egen hand.
Vilda blommor.
Du kan ge exempel på någon vild blomma med stöd av vuxen.
Du kan ge exempel på någon vild blomma på egen hand.
Du kan ge exempel på flera vilda blommor på egen hand.
Blommans delar.
Du kan namnge någon av blommans delar med stöd av vuxen.
Du kan namnge någon av blommans delar på egen hand.
Du kan namnge de flesta av blommans delar på egen hand.
Pollinering
Du kan berätta kortfattat om pollinering med stöd av vuxen.
Du kan berätta kortfattat om pollinering på egen hand.
Du kan berätta utförligt om pollinering på egen hand.