👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjältegruppen tema lek

Skapad 2021-09-21 08:05 i Ottfjällets förskola Östersund
Förskola
Hjältegruppen är en grupp för de som går sista året på förskolan. Vi jobbar med tema lek.

Innehåll

Bakrund 

(Varför)

 

Vi vill att barnen ska känna en samhörighet inför att börja förskoleklass.

Leken är en viktig del i barns lärande.

Östersunds kommun har leken som utvecklingsområde 

 

Mål

(Vad vill vi?)

Att barnen ska:

- ha roligt tillsammans

- vara trygga med varandra

- lära sig turtagning, följa regler i lek, samarbeta

- lära sig nya och traditonella lekar

- prova på vinteraktiviteter såsom skridskor och skidor

 

 

 

 

 

Metod

(Hur gör vi?)

Vi samlas varje tisdag kl 9. Mestadels leker vi utomhus.

Vi startar alltid med en namnsång.

Vi leker lekar, dramatiserar på olika sätt.

Vi leker traditionella jullekar

På vårterminen åker vi skridskor,  skidor och madrass.

Vi tittar på en film om påskfirande, varför och hur vi firar påsk, hur traditionerna förändrats. Påskpyssel.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18