👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Bebbe är arg

Skapad 2021-09-21 08:12 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Språkutveckling

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt

Tidsperiod: september 2021 - maj 2022

Förskolans namn: Håstahöjdensförskola

Grupp: Avdelningen Nyckelpigan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 21/9-2021

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- språk och rörelse

- matematik

- teknik

- naturkunskap

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar, och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning...
- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
- förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

- förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

 

 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-Barnen ska få möjlighet att lära om olika uttrycksformer utifrån litteraturen.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Våra valda läroplansmål kommer att vävas in i projektet. Vi kommer att ha projekt tre dagar i veckan med barnen i mindre grupper. Vi börjar med att läsa boken "Bebbe är arg", vi ser då behoven och barnens tidigare upplevelser. Vi kommer att besöka skogen, med fokus på rörelser och känslor. Projektet utvecklas genom olika skapande, dans och drama till musik.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Unikum, dokumentationsmallarna, sätter upp bilder på väggarna, reflektion på avdelningsmötet varje veckaPlaneringen upprättad av: Kristin, Anna och Mathilda

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg