👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: DYSTOPIER - Divergent

Skapad 2021-09-21 08:27 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Ett projekt om genren: Dystopier samt läsning av boken Divergent
Grundskola F – 9 Svenska
De följande veckorna kommer vi att sätta oss in i genren: Dystopier. Vi kommer bl a läsa utdrag ur olika dystopier samt en hel ungdomsroman: Divergent av Veronica Roth. Under hela projektet kommer vi att diskutera och skriva utifrån valda delar ur boken.

Innehåll

DYSTOPIER Vecka 37 - 44

De följande veckorna kommer vi att sätta oss in i genren: Dystopier. Vi kommer bl a läsa utdrag ur olika dystopier samt en hel ungdomsroman: Divergent av Veronica Roth. Under hela projektet kommer vi att diskutera och skriva utifrån valda delar ur boken.Detta kommer du att göra:

 • Läsa/lyssna till utdrag ur olika dystopiska ungdomsböcker för att förstå genren
 • Läsa/lyssna till boken och visa att du har förstått innehållet och budskapet, genom att delta i diskussioner och besvara frågor.
 • Tolka och resonera om bokens budskap utifrån dina erfarenheter och din omvärldskunskap
 • Resonera kring citat ur texten samt koppla dessa till egna erfarenheter samt omvärlden
 • Samtala om och diskutera boken samt föra samtalen framåt genom att ställa frågor, använda underbyggda argument
 • Göra en trailer med hjälp av digitala verktyg, för att genomföra en muntlig presentation.
 • Dramatisera valda delar ur boken
 • Använda ett varierat och fungerande språk (meningsbyggnad, stavning och skrivregler)
Så här kommer vi att arbeta: • Gemensam introduktion och genomgång av uppgifterna.
 • Gemensamma diskussioner samt i mindre grupp
 • Enskild läsning och arbete med uppgifter till boken. Frågor/uppgifter besvaras skriftligen. 
 • Olika gruppaktiviteter som knyter an till bokens tema och budskap
 • Läsning sker under lektionstid samt hemma (ca 60 sidor/vecka)

 

Uppgifter: 

Samtliga uppgifter kommer att läggas ut på TEAMS inför varje lektion enligt planering (se nedan). Detta innebär att om du missar en lektion kan du alltid göra uppgiften ändå. 

Tidsplan: 

V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Att göra: 

34

       

35

       

36

   

Dystopier 

Spegla språket

 

37

Divergent

TV-show (skriv klart manus)

Divergent

Läsning

Läs kapitel 1-8

38

Divergent

Läsning

Spela in TV-show

Divergent: Läsning

Läs kapitel 1-8

39

Divergent 

Frågor - kapitel 1-8

Diskutera i grupper

Läsning

Divergent

Uppgift i grupp: Falangerna

Muntlig presentation

Divergent: Läsning

Läs kapitel

9 - 14

40

Divergent

frågor - kapitel 9-14

Diskutera i grupper

Läsning

Divergent

Uppgift i grupp: Propaganda

Divergent

 Läsning

Läs Kapitel: 15- 19

 

Gör klart: Propaganda presentation

41

Divergent

Frågor - kapitel 15 -19 

Diskutera i grupper 

Läsning

Divergent

Uppgift i grupp: Trailer

Divergent Läsning

Läs kapitel: 16 - 21

Ett citat som visar på bokens tema

42

Divergent

Frågor - kapitel

16-21

Diskutera i grupper 

Tema/budskap

Läsning

Divergent

Skrivuppgift: Möt din karaktär

Gestalta

Divergent 

Läsning

Läs kapitel: 22 - 28

Skriv klart: möt din karaktär

43

Divergent

Frågor - kapitel 22 - 28

Diskutera i grupper

Läsning

Divergent

Att resonera: 

Skrivuppgift: starka citat

Divergent

 Läsning

Läs kapitel: 29 -36

Svara på frågorna

Lämna in: Starka citat

44

LOV

LOV

LOV

Läs kapitel: 37 - 39

45

Divergent

 

Frågor - kapitel 37 - 39

Slutdiskussion

Gestalta 

Stationer

Intro: Novell

Spegla språket

Planera din novell

46

Skriva novell:

Planera novell

Läsa exempel 

Skriva novell:

Planera karaktär

Gestalta

Inledning

Skriva novell

Respons - inledning

 

47

Skriva novell

Gestaltning

Skriva novell

Gestaltning

Skriva novell

Respons - gestaltning

 

48

Skriva novell

Skriva varierat 

Skriva novell

Skriva varierat

Skriva novell

Skriva varierat

 

49

Skriva novell

Stilfigurer

Respons

Skriva novell

Avslutning

Skriv klart novell

Lämna in novell

Skriv klart novell

Lämna in novell

51

     

Jullov