👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Synen

Skapad 2021-09-21 08:40 i Råby förskola Upplands-Bro
Förskola
Den här veckan fortsätter vi arbeta med synen. Vad händer när vi tittar på något i ett mikroskop eller genom ett förstoringsglas?

Innehåll

Vi dukar fram två bord med material. På det ena bordet lägger vi fram förstoringsglas och på de andra lägger vi fram det digitala mikroskopet.

 

Syfte: Att undersöka hur synen påverkas av verktygen

 

Mål: Att utveckla förståelse för att synen kan påverkas av verktyg som förstoringsglas och mikroskop 

 

På torsdag när vi går till skogen upprepar vi aktiviteten för att ta reda på om barnen får samma upplevelse i skogen som de får inne. Skiljer sig barnens reflektioner? 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18