👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text, åk 5

Skapad 2021-09-21 08:34 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Grundskola 5 Geografi Svenska som andraspråk Svenska
Faktatexter om länder... Inom detta arbetsområde i svenska kommer du utveckla dina kunskaper att skriva beskrivande texter i form av faktatexter om länder. Du kommer lära dig hur den är uppbyggd och vilka delar den ska innehålla för att fungera på bästa sätt. Ni arbetar även med länder i SOn.

Innehåll

Syfte

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll

·         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

  • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • …skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord

 

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Arbetsgång

Eleverna arbetar med läromedlet Träff på texten (digitalt och i fysisk bok) som berör de texttyper som ingår i kursplanen för svenska, berättande, instruerande, beskrivande och förklarande text. Just nu arbetar vi med beskrivande text och lär oss om faktatexters uppbyggnad. Arbetsgången utgår från cirkelmodellen som stöttar eleverna på ett tryggt sätt för att utveckla deras läsande och skrivande.

1.      De får gemensamt lära sig syftet med texttypen. Analysera en text tillsammans med klassen. Arbeta med språklig uppbyggnad och språkliga drag.

2.      Arbete i par. Eleverna får läsa och analysera text tillsammans med en eller två klasskamrater samt arbeta med textens uppbyggnad och språkliga drag.

3.      Läsa/lyssna på 3 texter på sin egen nivå, öva på läsförståelse

4.      Gemensamt skrivande. Vi samtalar om och bedömer elevexempel. Planerar och skriver en text tillsammans. Vi bedömer en text tillsammans.

5.      Individuellt skrivande. Eleverna arbetar med att skriva en faktatext om ett land som de sedan får respons på för att sedan lämna in.

Begrepp

Ord som eleverna ska lära sig under detta arbetsområde är

·         Rubrik, klassifikation, underrubrik med stycken, källhänvisning, fakta

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång, vid respons samt den färdiga texten.

Mål vid avslutat arbete

När vi jobbar klart med detta ska du kunna skriva en faktatext om ett land. Du ska få med textens alla delar, rubrik, klassifikation, underrubriker med stycken med exempelvis historia, statistik, natur, klimat och befolkning. Du ska även ha med bild och källhänvisning. Du ska ha fått träna på att vara källkritisk och du ska vet skillnaden på fakta och åsikt.  

Uppgifter

  • Beskrivande text