👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social omsorg 1

Skapad 2021-09-21 08:47 i Luleå Gymnasieskola Luleå Kommun BUF
Gymnasieskola Social omsorg
Inom den sociala omsorgen, lär man sig att utveckla förmågan, att kunna ta hänsyn till människors individuella behov. Att använda sig själv som verktyg, för att kunna ge stöd, hjälp, omsorg och trygghet åt andra människor.

Innehåll

 

Välkomna till kursen social omsorg. I den här planeringen kan du se de delar som vi kommer att arbeta med. 

APL är en del av kursens innehåll.

 • Begrepp inom social omsorg
 • Historisk utveckling och hur yrkesrollen undersköterska växt fram
 • Personnära omsorg - både teori-metodövningar och APL
 • Olika serviceuppgifter och aktiviteter
 • Lagar
 • Bemötande och etik
 • Arbetsmiljö
 • Rehabilitering och habilitering

Vi kommer i vissa delar samverka med kursen Omvårdnad 1

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor social omsorg 1.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika livsvillkors påverkan på människors livskvalitet, lycka och syn på det goda livet.
  Socialom  0-0
 • Sociala och aktiverande uppgifter i form av daglig aktivering, samtal, kontaktskapande och relationsbyggande.
  Socialom  0-0
 • Personnära omsorg.
  Socialom  0-0
 • Rehabilitering samt habilitering som kan utföras i hemmet.
  Socialom  0-0
 • Etiska begrepp och etiskt förhållningssätt.
  Socialom  0-0
 • Serviceuppgifter.
  Socialom  0-0
 • Administrativa uppgifter samt teknisk och digital utrustning för informationsteknik inom social omsorg.
  Socialom  0-0
 • Anmälningsplikten.
  Socialom  0-0
 • Kommunikationens grunder i mellanmänskliga relationer.
  Socialom  0-0
 • Bemötande, relationer och professionalism inom social omsorg.
  Socialom  0-0
 • Centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg.
  Socialom  0-0
 • Den historiska utvecklingen inom social omsorg och socialt arbete.
  Socialom  0-0
 • Lagar och andra bestämmelser samt dess intentioner inom social omsorg.
  Socialom  0-0
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och dess lagstiftning såsom systematiskt brandskyddsarbete (SBA), tillbud och arbetsskadeanmälan.
  Socialom  0-0
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver socialtjänstens historia, utveckling och organisation. Eleven redogör översiktligt för faktorer som påverkar arbetsmiljön. Dessutom redogör eleven för relevanta lagar och andra bestämmelser inom socialtjänsten.
  Socialom  E 0
 • Eleven beskriver socialtjänstens historia, utveckling och organisation. Eleven redogör utförligt för faktorer som påverkar arbetsmiljön. Dessutom redogör eleven för relevanta lagar och andra bestämmelser inom socialtjänsten.
  Socialom  C 0
 • Eleven beskriver socialtjänstens historia, utveckling och organisation. Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar arbetsmiljön. Dessutom redogör eleven för relevanta lagar och andra bestämmelser inom socialtjänsten.
  Socialom  A 0
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Socialom  E 0
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Socialom  C 0
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

  Socialom  A 0
 • Eleven redogör översiktligt för hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet ur olika perspektiv. Eleven redogör även för innebörden av centrala begrepp inom social omsorg och socialt arbete.
  Socialom  E 0
 • Eleven redogör utförligt för hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet ur olika perspektiv. Eleven redogör även för innebörden av centrala begrepp inom social omsorg och socialt arbete.
  Socialom  C 0
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet ur olika perspektiv. Eleven redogör även för innebörden av centrala begrepp inom social omsorg och socialt arbete.
  Socialom  A 0
 • Eleven utför, i samråd med handledare, arbete inom social omsorg på ett yrkesmässigt sätt och med ett tillfredställande resultat. I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  Socialom  E 0
 • Eleven utför, efter samråd med handledare, arbete inom social omsorg på ett yrkesmässigt sätt och med ett tillfredställande resultat. I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  Socialom  C 0
 • Eleven utför, efter samråd med handledare, arbete inom social omsorg på ett yrkesmässigt sätt och med ett gott resultat. I arbetet hanterar eleven med säkerhet tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  Socialom  A 0
 • Eleven anpassar sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra med tillfredsställande resultat. Dessutom uppmärksammar eleven, i samråd med handledare, den enskilda människans behov och förutsättningar. Eleven diskuterar översiktligt etiska riktlinjer och arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  Socialom  E 0
 • Eleven anpassar sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra med tillfredsställande resultat. Dessutom uppmärksammar eleven, efter samråd med handledare, den enskilda människans behov och förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt etiska riktlinjer och arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  Socialom  C 0
 • Eleven anpassar sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra med gott resultat. Dessutom uppmärksammar eleven, efter samråd med handledare, den enskilda människans behov och förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska riktlinjer och arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  Socialom  A 0