👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2021-09-21 08:59 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under några veckor kommer vi att arbeta med Stormaktstiden under historielektionerna. Du kommer att få läsa, se film, lyssna på poddar och reflektera över personer, platser och händelser som var betydelsefulla för denna tidsperiod.

Innehåll

Ämne:   Historia              Arbetsområde:   Stormaktstiden        Tidsperiod: 38- 41

Syfte: Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. 

Undervisningen ska också ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Mål: När arbetsområdet är klart ska du ha läst, diskuterat och via sex stycken reflektionsprotokoll reflekterat kring personer, händelser och platser som varit betydelsefulla för Sverige mellan åren 1611-1720. Du ska ha lyssnat på tre poddavsnitt samt tittat på avsnitten Stormaktstiden på Ur play.

Metod:

Läroboken Koll på Stormaktstiden sid 4- 47

Diskussion kring ämnesspecifika begrepp

Reflektionsuppgifter (muntliga och skriftliga)

Historierummet i Barnradion (Podd) (Gustav II Adolf Han som la grunden till en stormakt,

Maria Eleonora Drottningen som flydde, Karl XII Stormaktstiden siste kung).

Film: Stormaktstiden(avsnitt 7) UR play

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Återkoppling, interaktion, reflektion och diskussion.

Formativ undervisning: Återkoppling på reflektionsprotokollen under arbetets gång.

Delaktighet/inflytande: Val av samarbetspartner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunskapskrav

                    E

                   C

                     A

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. 

 

 

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. 

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. 

 

 Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

 

Utvärdering efter arbetsområdet: Exit ticket

 

 

 

Matriser

Stormaktstiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ny aspekt
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.