👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V. 38 Planering stjärnan

Skapad 2021-09-21 09:06 i Lussebäckens förskola Helsingborg
Förskola
Vi fortsätter med att leka och lära med samarbetsövningar och uppbyggnaden av vår kiosk.

Innehåll

Mål:
"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

 

Projekt uppstart

Syftet är att vi vill se hur barnen möter våra lärmiljöer och hur de samspelar med varandra.

 

 

Undervisning

Vi bygger kiosken tillsammans med barnen. Vad har barnen för förförståelse om kiosk/affär? Vi samtalar kring det.

utökar vårt förråd av varor till kiosken. 

Syfte: Barnens delaktighet i lärmiljön. 

 

Vi använder oss av boken "spargrisen". Vi använder oss av Bokpromenad samt att läsa boken.

 

 

Pengar

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Ge barnen förutsättningar att få förståelse för pengar, olika mynt och sedlar. 

Vi använder oss av begrepp som siffror, mynt, sedlar, antal. 
Vad har barnen för förförståelse för pengar.

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Vi utforskar våra olika mynt och sedlar. Vi vill att barnen ska få förståelse för hur mycket pengarna är värda. Hur många kronor går det på de andra valörerna.

Några frågeställningar som vi ställer barnen utifrån deras erfarenheter och uppfattningar: Vad använder man pengar till? Hur mycket är dem värda?

Undervisning:

Vi pratar och introducerar pengar till vår kioskmiljö. Samtalar om de olika sedlarna och mynten. Hur mycket är de värda? Hur vet vi det? Vilka siffror står på?

Vi tittar på de olika pengarna. Talar om att tex. en tjugokronorssedel är lika mycket som 20 enkronor.

 

Skogen

Syfte:

Vi går till skogen och erbjuder barnen den miljön för att de visat intresse för småkryp de har hittat på olika ställen.

 

 

Samarbetsövningar

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Samarbeta, lyssna på varandra, turtagning, komma till tals och uttrycka sina tankar tillit. 
Begrepp: igenom, bakom, framför, skicka, stanna, vänster, höger.

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Samarbeta utifrån en uppgift. Utveckla tidigare samarbetsövningar och fokusera på begreppen.

Undervisning:

Samarbetsövning i par. Spegelbild

 

 

 

STJÄRNANS VERKSAMHETSPLAN HT-21

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Inflytande - Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter. • Göra självständiga val

 • när barnen bjuder in kompisar i leken

 • att barnen kan 

visa hänsyn, respekt,

 • kunna säga sina åsikter och tankar

 • kunna säga ifrån

 • hjälpsamma

 • när barnen vågar uttrycka sina tankar på olika sätt

 • Samspelar och samarbetar med andra

Utforska vår närmiljö


Välja aktivitet utifrån sig själv och valmöjligheter.Mindre grupperSamarbetsövningar

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Omsorg, utveckling och lärande - Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

-kunna koppla projektet till sin egen lek eller kommunikation

-benämna ord och ha förståelse för vad begreppen betyder

-kan återberätta utifrån sina uppfattningar om projektet

-sätta ord

-föra en diskussion

-TAKK - när vi ser att barnen använder mer tecken i sin kommunikation.

-lärmiljö


mindre grupper


pedagogiska undervisningar


vara närvarande i den fria leken. Vad pratar barnen om? Koppla projektet i leken? Hur? Vilka begrepp använder dem?   

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

 •  

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Normer och värden -Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen. • när barnen hittar sina intressen 

 • när barnen kan sortera materialen tillbaka innan de börjar på en ny lek. 

 • när barnen kan koppla projektet till deras tidigare erfarenheter 

 • Barnen stannar kvar i miljön

 • Provar nytt
 • Fördjupar sig över tid i samma aktivitet
 •  

Lärmiljö-tillfört nya material


sätter upp dokumentationer för

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18