👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2021-09-21 09:40 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Vi kommer att arbeta med Norden och Baltikum samt de nordiska språken. Vi kommer att följa Holger och Mårten i Geografens testamente och se filmer från de nordiska och baltiska länderna. Vi kommer också att läsa texter och diskutera vad vi sett och läst samt reflektera kring egna erfarenheter och förkunskaper.
Grundskola 5 Geografi Svenska
Du kommer nu att få lära dig mer om Norden och de baltiska länderna. Du kommer att få följa med Holger och Mårten på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska och baltiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall utveckla din förmåga att använda och förstå kartan. Du ska kunna namnge de nordiska och de baltiska länderna, deras huvudstäder, viktiga städer, hav och berg.
Du ska få förståelse för hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på. Du skall utveckla din förmåga att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning.

Du ska få kunskap om de olika nordiska språken samt höra och se likheter och skillnader dem emellan.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • titta på filmer och diskutera kring dessa
 • läsa i läroböcker
 • öva begrepp
 • lösa kartuppgifter
 • lyssna på de olika språken
 • göra ett kunskapsprov

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna namn och läge på några orter, berg, hav och vatten i Norden och Baltikum.
 • kunna begrepp som hör till arbetsområdet.
 • kunna beskriva naturlandskapen i Norden och Baltikum.( Var finns fjäll, skog mm.)
 • kunna berätta var befolkningen bor och varför.
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska språken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6