👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning på Måsen

Skapad 2021-09-21 09:49 i Förskolan Lergöken Falun
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.
Förskola
Planering för en genomtänkt och välplanerad inskolning. Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.

Innehåll

MÅL

Avdelningens mål

 • Få barnet att känna sig trygga med pedagoger och barngruppen
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan
 • Få barnet att känna att det är positivt att komma till förskolan
 • Att de lär sig våra rutiner och känner sig trygga i dem
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att alla ska känna samhörighet.
 • Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna

   

Vi strävar efter att få

 • En trygg barngrupp där barnen känner sig sedda och hörda.
 • Trygga föräldrar som lär känna förskolan verksamhet, mål och pedagoger.

METOD - GENOMFÖRANDE

Aktiviteter för att nå målen

 • Skapa en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till pedagogerna.
 • Skapa en tydligt och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • Ha gemensam aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i barnen och inskolningen.
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning.
 •  Vi ger enkla instruktioner (anpassad efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och inspirera.
 • För att skapa en lugn miljö, delar vi upp barngruppen när behov finns
 • Vi kommunicerar varje dag och bestämmer vem som ansvarar för olika aktiviteter. Vem som ansvarar för utevistelse och vilka barn som ska delta och vem som är inne tillsammans med nya barn och vårdnadshavare och vilka av de andra barnen som ska delta.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar gruppens utveckling mot målet:

 • Observation
 • Viss dokumentation i form av foto till inskolningssamtal.
 • Reflektion i arbetslaget
 • Daglig dialog med föräldrarna.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Hur ser vi att målet är nått?

 • Vi strävar efter nöjda föräldrar vid inskolningssamtalet med föräldrar efter färdig inskolning.
 • Vi strävar efter att barnen är positiva och trygga när de kommer till förskolan. Kan rutinerna, visar nyfikenhet inför undervisningen och intresse för kompisar, samt är sysselsatta med lek.

         

 

Koppling till läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18