👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samla höstmaterial

Skapad 2021-09-21 09:38 i Ormbergsskolans fritidshem Luleå Kommun BUF
Utflykt till skogen för att samla in höstmaterial till pyssel.
Grundskola F – 3
Utflykt till skogen för att samla in lite höstmaterial för pyssel.

Innehåll

Vi på Ormens fritids gör en årlig utflykt under höstterminen för att njuta av den friska höstluften, beundra de vackra färgerna och samla in material som vi senare kan använda till att skapa med.

Vi gör detta för att inspirera barnen till att använda sin livliga fantasi och för att göra skapandet till något spännande för samtliga barn. Som läroplanen skriver ska eleverna kontinuerligt utmanas i sitt skapande genom att inspireras till nya upptäckter, samtidigt som deras kunskaper ska stimuleras genom estetiska uttrycksformer, utforskande och praktiska arbetssätt. 

Vi ser även denna utflykt som en inbjudan till vidare samtal om naturen, de olika årstiderna och allemansrätten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -