👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan åk 4 - Instruerande text

Skapad 2021-09-21 09:54 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetar med läromedlet Klara Svenskan. Den här pp:n behandlar området Återberättande text.
Grundskola 4 Svenska
Instruerande texter visar oss hur du ska göra något på ett visst sätt. Det kan vara reglerna i ett spel, en instruktion för hur du bygger ihop något, ett recept eller en skylt som visat att du ska ta av dig skorna. Vi ska att lära oss att känna igen hur en instruerande text är uppbyggd i olika steg. Vi kommer lära oss att skriva tydliga instruerande texter och hur man kan använda bilder för att ge instruktioner. Vi ska också att lära oss att ge och ta muntliga instruktioner.

Innehåll

Mål

Det här ska du lära dig:

Tala

 • ge och ta en muntlig instruktion steg för steg utifrån bilder
 • förtydliga en instruktion med hjälp av kroppsspråk
 • tala tydligt

Skriva

 • skriva rubrik, bakgrund, lista och stegvisa instruktioner
 • skriva korta tydliga meningar
 • skriva med tidsord eller imperativ (uppmaning)
 • skriva ämnesspecifika ord
 • skriva prepositioner
 • urskilja symboler

Läsa

 • urskilja den instruerande textens struktur
 • känna igen ett recept
 • urskilja ämnesspecifika ord i en instruktion
 • källkritiskt granska en bild
 • urskilja prepositioner

Begrepp

instruktion, stegvis, källkritik, ämnesspecifika ord, imperativ, förkortning, preposition, symbol, handbok, beskrivning, recept, manual, bruksanvisning

 

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:
 • gemensamma genomgångar
 • diskussioner i helklass och mindre grupper
 • arbeta med boken "Klara svenskan"
 • ge muntliga instruktioner i mindre grupp
 • lyssna till och följa muntliga instruktioner
 • skriva instruerande texter
 • läsa instruerande texter

 

Bedömning

Så här kommer du att få visa dina kunskaper:
 • skriva instruerande texter 
 • läsa instruerande texter och svara på frågor muntligt och skriftligt
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • ge och ta muntliga instruktioner

Se bedömning i bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Klara svenskan åk 4 - Instruerande text

Tala

Eleven kan:
På väg mot godtagbar nivå
Eleven har ännu inte visat att hen kan.
Godtagbar nivå
Eleven har visat att hen kan.
Ge och ta en muntlig instruktion steg för steg utifrån bilder
 • Sv  E 6
Förtydliga en instruktion med hjälp av kroppspåk
 • Sv  E 6
Tala tydligt

Skriva

Eleven kan:
På väg mot godtagbar nivå
Eleven har ännu inte visat att hen kan.
Godtagbar nivå
Eleven har visat att hen kan.
Skriva rubrik, bakgrund, lista och stegvisa instruktioner
 • Sv  E 6
Skriva korta tydliga meningar
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Skriva en instruerande text med tidsord eller imperativ (uppmaning)
 • Sv  E 6
Använda ämnesspecifika ord i texten
 • Sv  E 6
Skriva med prepositioner
 • Sv  E 6
Urskilja och använda olika symboler
 • Sv  E 6
Använda skiljetecken på ett fungerande sätt
 • Sv  E 6
Stava för eleven vanligt förekommande ord
 • Sv  E 6
Ge enkel respons på en kamrats text
 • Sv  E 6
Bearbeta och förbättra sin text utifrån respons
 • Sv  E 6

Läsa:

Eleven kan:
På väg mot godtagbar nivå
Eleven har ännu inte visat att hen kan.
Godtagbar nivå
Eleven har visat att hen kan.
Urskilja den instruerande textens struktur
Känna igen ett recept
Urskilja ämnesspecifika ord i en instruktion
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Källkritiskt granska en bild
 • Sv  E 6
Urskilja prepositioner i en instruerande text