👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 6

Skapad 2021-09-21 11:16 i Gottsta skola Norrtälje
Arbetsområde rörelse och kraft.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi kommer att arbeta med kraft och rörelse. Krafter finns överallt och behövs för att något ska få fart, ändra riktning eller kunna stanna. Vi kan inte se en kraft men vi kan se resultatet av den. Rörelse betyder att något flyttar på sig på något sätt. Det kan vara att någon cyklar, flyger eller att jorden kretsar kring solen. Isaac Newton var en vetenskapsman på 1600-talet som undersökte hur kraft och rörelse hänger ihop. Om man tappar ett föremål så faller det till marken. Den kraften kallas för gravitationskraft, tyngdkraft eller dragningskraft. Till varje kraft finns en motkraft. När du håller i ett äpple finns gravitationskraften som drar äpplet mot jordens mitt. Men äpplet hålls kvar i handen av handens motkraft. Krafterna tar ut varandra. Om du släpper äpplet försvinner motkraften och gravitationskraften kommer att dra äpplet mot marken.

Innehåll

När du arbetat med detta område ska du kunna: 

 • förklara vad som menas med en kraft
 • förklara hur krafter kan få saker att röra sig
 • ge expempel på balans, jämvikt och tyngdpunkt
 • förklara och använda följande begrepp: kraft, motkraft, dragkraft, tyngd, tyngdkraft, dragningskraft, gravitation, friktion, tryckkraft, tyngdpunkt, tryck, kraftpil, jämvikt, balans
 • genomföra och dokumentera undersökningar 
 • jämföra dina resultat i undersökningar med andras resultat

Arbetssätt:

 • Ha genomgångar
 • Titta på filmer 
 • Arbeta med fysikboken
 • Genomföra laborationer kring kraft och rörelser
 • Träna på att dokumentera och jämföra era resultat

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Förklara temats begrepp och använda dig av fysikaliska samband 
 • Genomföra enkla undersökningar

Uppgifter

 • Newtons lagar, quiz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6