👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2021-09-21 13:37 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 – 8 Svenska Svenska som andraspråk
Att läsa, skriva och tala är viktigt oavsett vem man är, hur gammal man är eller vad man tycker om. Det är alltid kul att få vara med och påverka och ju bättre man blir på att läsa, skriva och prata desto mer har man möjlighet att påverka!

Innehåll

Under hösten kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

Faktaarbete:

I So håller ni just nu på att läsa om de nordiska länderna. Det kommer vi också, till viss del, arbeta med även på svenskan. Du kommer att få fördjupa dig i ett nordiskt land där du ska söka fakta, lära dig göra en tankekarta, skriva stödord och sedan göra en power point. Ditt arbete kommer du sedan att muntligt presentera för övriga gruppen. I detta moment får du träna på att skriva med egna ord, söka fakta, värdera källor, ta ut stödord, använda power point och din muntliga förmåga när du ska träna och framföra en muntlig presentation.

Lilla aktuellt:

Varje vecka kommer vi att gå igenom ett antal begrepp, titta på Lilla aktuellt skola, diskutera och träna på att sammanfatta och återberätta det vi sett och få ta del av. Vi kommer också ha en quiz varje vecka där du får visa att du förstått och tagit till dig innehållet. I detta moment får du träna på att diskutera, framföra åsikter, begreppsförmåga och att sammanfatta samt återberätta. Vi tränar också på att lyssna på vad andra har att säga och tycker i olika frågor.

Högläsningsbok "Mysteriet på Ödeborgen"

Utöver att du har en egen bänkbok som du läser i och bok du har i Legimus att lyssna på kommer jag också att läsa ur en högläsningsbok. Med denna bok kommer vi att träna på hörförståelse men arbetar också med läsförståelse, begrepp och ordförståelse. Att läsa på, mellan och bortom raderna. Vi kommer använda oss av olika strategier för att fundera kring texten och dess innehåll både muntligt och skriftligt. 

 

Berättande text

Vi skriver olika typer av text och kommer till att börja med skriva en berättande text där vi tränar på meningsbyggnad, stavning och att använda rätt skiljetecken. Vi tränar också på att göra enklare beskrivningar och att få med typiska drag för denna typ av text. Vi kommer även att ge och ta emot respons på varandras texter för att kunna göra våra texter ännu bättre och att träna på att ge och ta emot respons. 

 

Övergripande

Utöver de områden som står ovan kommer vi återkommande arbeta aktivt med att träna vårt läsflyt, läsförståelse, ord och begreppsförmåga. Mycket arbete kommer att ske individuellt och några saker gör vi gemensamt!

Målet är att du ska känna att du lärt dig något nytt och blivit mer säker när du talar, skriver och läser innan terminen är slut!

Ser fram emot en kul höst tillsammans med dig!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6