👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kastanjen Mål och utvecklingsplan normer och värden -21/-22

Skapad 2021-09-21 13:47 i Hökmossens förskola Nykvarn
Förskola
Inom förskolans verksamhet skall allt som rör diskriminering och kränkande behandling aktivt motverkas. Nykvarns kommuns förskolor arbetar med detta utifrån vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Innehåll

Prioriterat mål

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas." (Lpfö-18, sid: 5).

 

 

Arbetsprocessen dokumenteras i lärloggar och reflektioner.

- Vad har vi gjort?
- Vad ser vi för mönster/resultat?
- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt samt vad tar vi med oss in i det främjande arbetet?