👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 21

Skapad 2021-09-21 13:59 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 7 Svenska Svenska som andraspråk
Dags att bli ännu bättre på att läsa, tala och skriva! Varje dag möter du olika texter antingen när du spelar dator eller kollar på tv/mobil. Att kunna visa och berätta vad man menar är viktigt oavsett vem du är!

Innehåll

Under höstterminen kommer vi att arbeta medföljande moment:

Faktaarbete:

I SO arbetar ni just nu med de nordiska länderna. Det kommer vi göra även i svenska. Du kommer att få söka fakta, göra en tankekarta och samla in information till en power point som du ska få göra. Denna ska du sedan visa för dina andra klasskamrater i gruppen. Du tränar både på att samla information, skriva och prata!

 

Lilla aktuellt:

Vi kommer fortsätta att titta, prata och diskutera innehållet i Lilla aktuellt skola. Du får träna på att återberätta och sammanfatta innehållet. Vi tränar också på olika ord och gör ett gemensamt quiz varje vecka,

 

Högläsningsbok "Den magiska kepsen"

Förutom att du har en bänkbok och att du har en bok nerladdad på Legimus läser jag också boken "Den magiska kepsen" i klassen. Med den får du träna din hörförtståelse men också den läsförståelse då vi diskuterar bokens innehåll och ni får bland annat försöka förutspå vad som ska hända med hjälp av bilder. Vi tränar på ord och dess betydelse.

Läsning

Vi tränar väldigt mycket på läsning att få upp ett läsflyt och förstå och avkoda olika ord i varierad längt. Vi har alla kommit olika långt i detta och därför är det mycket individuellt arbete där man tränar läsflyt, läsförståelse (att läsa på, mellan och bortom raderna) men också att kunna sammanfatta och återberätta det man just läst/hört.

Övergripande kommer vi också arbeta mycket med ord, ordförståelse, stavning och struktur. Varje elev kommer få anpassat material så att man kan utveckla sig utifrån den nivå man själv ligger på. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6